Breaking

Adbox

Friday, 9 June 2017

ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုရင္

ကခ်င္ျပည္နယ္က တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနမႈက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ တျခားေနရာေတြမွာ ပိုမိုေသးငယ္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

JOERN KRISTENSEN  ေရးသားသည္။

ငါးႏွစ္ၾကာမေသခ်ာမေရမႈေတြျဖစ္ခဲ႔ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ဘယ္လုိထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖိုိ႔ ရွားပါးတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို ဆုံး႐ႈံးမခံသင့္ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမစ္ေတြေပၚမွာ ဆည္ေဆာက္တာဟာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲပတ္သက္ၿပီး စီစဥ္ထားတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ (Strategic Environmental Assessment) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးဖို႔နဲ႔ သေဘာထားတုံ႔ျပန္မႈကို လက္ခံရရွိဖို႔ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ပိုင္းနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ေတြမွာ လူထုေဆြးေႏြးညိွႏိုင္းပြဲေတြ က်င္းပခဲ့တဲ့အခါ ဒီလိုအျငင္းပြားမႈေတြကို ထပ္ၿပီးေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔ အစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာ အျပင္ဘက္မွာ စုေဝးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ တင္းမာမႈေတြက ရွိေနဆဲပါ။ လူထုရဲ႕ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသစ္ေတြ ေရွ႕မတိုးႏိုင္တဲ႔အတြက္ စိတ္ပ်က္မိတဲ့အေၾကာင္း မၾကာေသးမီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရရွိႏိုင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာမွာ လူထုက လက္ခံမႈ မရွိတာကို နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလေတြအတြင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ မဟာဗ်ဴဟာ မက်ပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အျမတ္အမ်ားဆုံးရရွိဖို႔ပါ။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မယ့္ ဆည္ေတြေဆာက္ဖို႔အတြက္ တည္ေဆာက္မယ့္သူေတြကို ေနရာေရြးခြင့္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ထည့္မစဥ္းစားခဲ့ၾကပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မယ့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမွာ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ေနလာခဲ့ၾကၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရတဲ့ ရြာသူ၊ ရြာသားေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြ႕ဆုံညိႏႈိင္းမႈေတာ့ မလုပ္ခဲ႔ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ ဆည္စီမံကိန္းအမ်ားစုရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေတြ၊ အသက္ေမြးမႈေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံနဲ႔ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ဆည္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္းထန္တဲ့ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။
People rest along the banks of the Ayeyarwady River in Myitkyina. (AFP)
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ လူမႈေရးဖယ္ၾကဥ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစားေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းေတြကို လက္မခံၾကပါဘူး။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးတဲ့  ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္းေတြအတြက္ မဆိုထားနဲ႔၊ ႏိုင္ငံတြင္းထက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခ်ဳိးအစားပိုမိုေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဆည္ေတြကို ကန္႔ကြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အျငင္းပြားစရာမရွိပါဘူး။

“လွ်ပ္စစ္မီး ရသြားၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးဟာ ပိုၿပီးေတာ့တိုးတက္လာတယ္။ လ်င္ျမန္လာတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ မိမိဘာသာ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ခြင့္လည္း ရလာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကလည္း ဒီလို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းတဲ့ေနရာ၊ လ်ွပ္စစ္မီးရတဲ့ေနရာမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့စိတ္ေတြျဖစ္လာတယ္။”

ဒီေတာ့ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ အခုကေနစၿပီးေတာ့ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးနဲ႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔တန္းတူ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရးကို ကၽြန္မတို႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရရဲ႕ ပထမနွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလိုတဲ႔ဆႏၵတစ္ခုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ဖို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျမစ္ႀကီးေတြအသုံးျပဳတာကို အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေနမႈရဲ႕ၾကားထဲကေန ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနက ႐ုန္းထြက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခု ရွာျခင္းဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းသလို ထူးထူးျခားျခားလည္း ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းပါပဲ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အာဏာရခဲ့တဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိစီးေနတဲ႔ အလားတူ ျပႆနာမ်ဳိးနဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစြန္းပိုင္းေဒသေတြမွာေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အလယ္ပိုင္းမွာေနၾကတဲ့ ဗမာလူမ်ဳိးေတြၾကားက ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းပါ။ ဒီျပႆနာက NLD အစိုးရလက္ထက္ထိ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ဆက္ရွိေနဆဲပါ။

မယုံၾကည္မႈဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲမႈစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈအပါအဝင္ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးတိုးတက္မႈေတြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိတဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္စုံတစ္ရာမစတင္မီ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ထားပါတယ္။

ျမစ္ဆုံဆည္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းက ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ တစ္ကယ္လို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတခ်ဳိ႕ကိုသာ ေနာက္ကကပ္ပါလာရင္ ေရွ႕မတိုးေနာက္ မဆုတ္သာအေျခအေနကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေစၿပီး အစိုးရနဲ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို လုပ္လာႏိုင္မွာပါ။

ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးမွာ အစိုးရဘက္က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့

(၁) ဧရာဝတီနဲ႔ သံလြင္ျမစ္ေတြေပၚမွာ ဆည္ႀကီးေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ လက္ရွိအစီအစဥ္မွန္သမွ် ရပ္ဆိုင္းပါ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အားလုံးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါက ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚမွာ ဆည္အလတ္နဲ႔ ဆည္အေသးေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ဦးစားေပးမယ္လို႔ ေၾကညာပါ။ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ဆည္မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့ေကာ္မရွင္ (World Commission on Dams) က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲလည္း ကိုက္ညီပါလိမ့္မယ္။

 (၂) လက္ရွိရွိေနတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျမင့္ဆုံးထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အၿပီးသတ္ပါ။

 (၃) စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ဳိးစုံေပၚအေျချပဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစနစ္ကို အသုံးျပဳဖို႔ စီမံကိန္းေရးဆြဲပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ အျခားစြမ္းအင္ေတြကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြမွာ ေလအားလွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳၿပီး အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ အသုံးျပဳပါ။ ဒီစြမ္းအင္ေတြဟာ သေဘာဝပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္႐ုံမက ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာပါတယ္။

 (၄) ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္မဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဒသတြင္း ကြန္ရက္ေတြကို ထူေထာင္ဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ခ်မွတ္ပါ။ ဒါေပမဲ႕ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီလိုမျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ညိႏႈိင္းၿပီးေဆာင္ရြက္တဲ့ ဒီလိုစီမံကိန္းမ်ဳိးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 (၅) ျပည္နယ္ေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပည္သူလူထု ေဆြးေႏြးညိႏိႈင္းပြဲေတြမွာ IFC Strategic Environmental Assessment ရဲ႕ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္ေတြကို တင္ျပပါ။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အကဲျဖတ္ခ်က္(SEA)ဟာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ ၾကားထဲကေန လမ္းညႊန္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတင္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း မေကာင္းသတင္းေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆည္အားလုံးအတူတူပဲလို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကို ကုန္က်မႈထက္ အက်ဳိးေက်းဇူးက ပိုမ်ားတယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳေနတဲ့ သာဓကေတြရွိပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ လူမႈေရးအရည္အေသြးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈ အျမင့္ဆုံးစံႏႈန္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေနာ္ေဝမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ သုံးရတာကို လူထုတစ္ရပ္လုံးက သေဘာက်ၾကပါတယ္။

ဘယ္စီမံကိန္းေတြကေတာ့ျဖင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္။ ဘယ္ျမစ္ကိုေတာ့ျဖင့္ ကာကြယ္သင့္တယ္ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပင္မစီမံကိန္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆည္ေတြရဲ႕ တည္ရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ေနာ္ေဝျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး ေနာ္ေဝလူမ်ဳိးေတြဟာ ကမာၻေပၚမွာ အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး လူသားေတြအျဖစ္ မၾကာေသးမီက မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စီစဥ္မႈမရွိရင္ေတာ့ ဆည္ေတြဟာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေက်းလက္လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမွာပါ။

ဆည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ မခ်ခင္မွာ အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူေတြက သက္ေသျပဖို႔တာဝန္ရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာနဲ႔ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လူထုေဆြးေႏြးညိႏိႈင္းပြဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြကို မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ေက်ာ္ဦး ဘာသာျပန္သည္။

Credit To : Frontier Myanmar >> မွ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Adbox