Breaking

Adbox

Friday, 2 June 2017

ေလာင္စာဆီ လက္လီေစ်းကြက္သို႔ Puma ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရသည့္ ပထဆံုးေသာ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ Puma Energy ကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ေလာင္စာဆီ လက္လီေစ်းကြက္တြင္ ႀကီးမားသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဓါတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ Puma အမွတ္တံဆိပ္ပါဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားဆီဆိုင္မ်ားသို႔လည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Puma ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ မစၥတာေဒးဗစ္ဟိုးလ္ဒင္းက Frontier ကို ေျပာၾကားသည္။

ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမင့္မားသည့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ပိုမိုခ်ဳိသာသည့္ေစ်းႏႈန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြး၊ ျပည့္ဝေသာ အျခင္အတြယ္တို႔ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တို႔မွ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးခံစားရႏိုင္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွေတာ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္တဲ႔သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေနတဲ့ ေမးခြန္းက ဆီဆိုင္က ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းက ႏိုင္ငံတကာက ေစ်းႏႈန္းေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ရဲ႕လား ဆိုတာပါ။ ႐ိုး႐ိုးသားသားေျဖရရင္ေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမ်ားေလ အမွန္အတိုင္းရဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလပဲ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ေစ်းႏႈန္းအေပၚမွာပဲ အၿမဲတမ္းအာ႐ုံစိုက္ေနၾကတယ္လို႔ထင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ အရည္အေသြးနဲ႔ အျခင္အတြယ္ကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္သင့္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲေစ်းကြက္အမ်ားစုမွာလို (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ) ဆီအရည္အေသြးက အၿမဲတမ္း တစ္သမတ္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ႔ အရည္အေသြး ရာႏႈန္းျပည့္ရမယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ေငြေတြအမ်ားႀကီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားပါတယ္” ဟု၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေလာင္စာဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္က႑အတြက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ ဧၿပီလကစတင္ကာ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ ပြင့္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္သာ ရရွိရန္ လိုအပ္ေတာ့သည္။

၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳခ်က္အား တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္ PUMA Energy Asia Sun ကုမၸဏီက ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာအား ေကာ္မရွင္က ေမလတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သေဘာတူမႈက သီလဝါရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂ သန္းတန္ သိုေလွာင္႐ုံသစ္ႀကီးတြင္ ေလာင္စာဆီမ်ားကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လည္းရရွိသည္။

Puma Energy Asia Sun တြင္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Puma Energy က ရွယ္ယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားကာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Asia Sun က က်န္ရွယ္ယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းေလာင္စာဆီ လက္လီေစ်းကြက္အား ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအသင္းက ေဝဖန္ထားသည္။ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းကြက္အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ထိုအသင္းကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပလိုက္သည့္အတြက္ လက္ရွိေလာင္စာဆီက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူ ၆၇,၀၀၀ ၏ အလုပ္အကိုင္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က Frontier ကို ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ဆီဆိုင္မ်ားရွိ ဆီအရည္အေသြး၊ အတိုင္းအတာအျခင္အတြယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားက မၾကာခဏ မေက်မနပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ၎ကဝန္ခံသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈက အေျဖမဟုတ္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

“တိုးတက္မႈမရွိေသးဘူးဆိုတာက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမရွိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာနဲ႔ အသိပညာမရွိလို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္လို႔ရတဲ႔ဟာေတြ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဟိုးလ္ဒင္းကမူ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို မအ့ံၾသဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားလည္း ေနာက္ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

“တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားက ေစ်းကြက္တစ္ခုထဲမွာ ျဖည့္ဆည္းေရာင္းခ်ေနတယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဦး ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္လာတာၾကည့္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရမွာလဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက  မွန္ကန္တဲ့စံနဲ႔ လုပ္ခ်င္တဲ႔ကုမၸဏီအားလုံးအတြက္ ေနရာရေလာက္ေအာင္ ေစ်းကြက္က လုံလုံေလာက္ေလာက္ ႀကီးထြားေနတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမႈဟာ စံႏႈန္းေတြ တိုးတက္မႈရွိလာေအာင္ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ေစ်းကြက္ထဲက ေစ်းနႈန္းသတ္မွတ္မႈကိုလည္း တိုးတက္ေစလိမ္႔မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

သတင္း- ေသာမတ္စ္ကင္းန္ ႏွင့္ ထြန္းခိုင္

Credit To : Frontier Myanmar >> မွ ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Adbox